Innskráning í Karellen

Foreldrafélag

Í 10. grein laga um leikskóla kemur fram að leikskólastjóri skuli stuðla að samstarfi milli foreldra og starfsfólks leikskóla með velferð barna að leiðarljósi. Í Mývatnssveit er samrekið foreldrafélag fyrir leik- grunn- og tónlistarskóla.

Lög foreldrafélaga skólanna í Mývatnssveit

1.gr. Félagið heitir Foreldrafélag skólanna í Mývatnssveit. Þeir eru: Reykjahlíðarskóli, Tónlistarskóli Mývatnssveitar og Leikskólinn Ylur. Heimili þess og varnarþing er í Skútustaðahreppi.

2.gr. Markmið félagsins er að vinna að heill og hamingju nemenda og stuðla að því að skólarnir geti á hverjum tíma fullnægt fyllstu kröfum sem til þeirra verða gerðar. Markmiði sínu hyggst félagið ná með því m.a.:

Að koma á umræðufundum um skóla og uppeldismál almennt, í samráði við skólana.

Að veita skólum lið svo aðstæður til náms og félagslegra starfa verði samkvæmt kröfum hvers tíma.

Að veita aðstoð vegna ákveðinna verkefna og starfa í skólunum.

3.gr. Innan félagsins skal vera stjórn skipuð foreldrum. Stjórnin skipar tveggja manna uppstillinganefnd sem skilar tillögu til aðalfundar um þriggja manna aðalstjórn og tvo varamenn. Í aðalstjórn skulu tveir kosnir til eins árs og einn til tveggja ára. Velja skal foreldra úr öllum skólunum og leitast við að þeir séu frá sem flestum aldurshópum nemenda. Stjórnin skiptir með sér verkum. Stjórnendur skólanna eða fulltrúar þeirra eiga rétt til setu á stjórnarfundum með málfrelsi og tillögurétt.

4.gr. Félagsstjórn skal ekki sinna einkamálum eða hafa afskipti af vandamálum sem upp kunna að koma milli einstakra barna og/eða forráðamanna þeirra og starfsmanna skólanna.

5.gr. Aðalfund félagsins skal halda í september ár hvert og telst hann löglegur ef boðað er til hans með viku fyrirvara. Á aðalfundi flytur fráfarandi stjórn skýrslu um störf félagsins á liðnu ári og kosin skal ný stjórn.

Foreldraráð

Í leikskólum skal vera starfrækt foreldraráð og skal leikskólastjóri hafa frumkvæði að stofnun þess og kosningu í ráðið. Foreldraráð er skipað a.m.k. þremur foreldrum og skal kosning fara fram í september ár hvert og kosið til eins árs í senn. Ráðið setur sér starfsreglur sem það vinnur eftir og ber leikskólastjóra að vinna með ráðinu. Hlutverk foreldraráðs leikskóla er eftirfarandi:

  • Gefa umsagnir til leikskóla og leikskólanefndar um skólanámskrá og aðrar áætlanir er varða starfsemi leikskólans
  • Fylgjast með framkvæmd skólanámskrár og annarra áætlana innan leikskólans og kynningu þeirra fyrir foreldrum
  • Hefur umsagnarrétt um allar meiri háttar breytingar á leikskólastarfi.

Foreldraráð starfar með hagsmuni barnanna og foreldra þeirra að leiðarljósi og fylgist með því að hlúð sé að velferð og réttindum barnanna í leikskólastarfinu.

Fulltrúar í foreldraráði skulu gæta þagmælsku um atriði sem þeim er trúað fyrir út af setu þeirra í foreldraráði og varða fjölskylduaðstæður einstakra barna, hegðun þeirra og heilsufar eða önnur viðkvæm atriði sem eðlilegt er að fari leynt.

© 2016 - 2023 Karellen